5. český Digital Learning Day 2016

5. český Digital Learning Day 2016

O akci

Obecně je cílem propagovat příklady dobré praxe, vývoj moderních technologií ve výuce a rozvoj ICT gramotnosti učitelů. Oficiální akce probíhá pod patronací Alliance for Excellent Education se sídlem ve Washingtonu. Oficiální web: http://www.digitallearningday.org/.


Naše česká, resp. česko-slovenská akce je zaměřena na příklady dobré praxe, ale také rozvoj prezentačních dovedností žáků. Pod vedením učitele žáci nejen pracují s moderními technologiemi, ale současně pak prezentují formou online konference své výstupy. V tom je jedinečnost naší akce.


Základní údaje o 5. českém DLD

Akce proběhne 17. února 2016 v čase 8:45–10:00. Vysílání proběhne prostřednictvím Hangoutu On Air a následně pak bude uložen jeho záznam na YouTube (GEG ČR má svůj kanál na YouTube).


Zatím to vypadá, že se zúčastní 7 učitelů s více než 11 třídami. Na co se můžeme těšit:  • Dílny čtení s tabletem

  • Myslíme, tvoříme, sdílíme – 5 knih o o té revoluci ve Frankraichu

  • Pět tříd, pět smyslů

  • Pět virtuálních setkání žáků partnerských škol

  • Regionální historie pomocí srovnávacích fotografií

  • ...


Organizátoři

Lenka Urbanová

Pavlína Hublová

Sledujte akci