Avistep, Veyon, EduPage

13. vzdělávací akce GEG Božena

O akci

    Program:


  1. Avistep - práce s volně šiřitelným programem využitelným v hodinách fyziky

  2. Veyon - Open Source správce počítačové učebny

  3. EduPage - cenově dostupný a sympatický školní informační systém, který využíváme

  4. Závěrečná diskuze s možným pokračováním u dobrého moku v Labuti :-)

Organizuje
Organizátoři

Josef Kupka

Jaroslav Šíma

Sledujte akci