Cloud Study Jam #2 (CodeLab)

Kubernetes in the Google Cloud

O akci

Cloud Study Jam - Přijďte se sejít a společně během dvou hodin vzdělávat na téma Google Cloud.


Během akce bude každý účastník samostatně vypracovávat Quest https://google.qwiklabs.com/quests/29 z Qwicklabs vzdělávací platformy.


Pro splnění Questu bude potřeba, aby si každý přinesl notebook.


Organizátoři

Lukáš Cír