Digitální aplikace pro práci s historickými prameny

O akci

Se zkušeným lektorem Martinem Vonáškem se podíváme nejen na práci s Historylabem a Historianou, ale i jak s daty pracovat v programu OneNote


Organizuje
Organizátoři

Libor Olbrich

Martin Vonášek

Sledujte akci