ECMAScript 6

alias ECMAScript 2015

O akci

V loňském roce vyšla dlouho připravovaná šestá verze specifikace JavaScriptu - ECMAScript 2015. Přináší velmi zajímavá vylepšení a rozšíření jazyka. Zjednodušuje zápis, zavádí syntaxi pro definici tříd a dědičnosti, obsahuje objekty Promise a Proxy. Mezi další nové funkce patří iterátory, generátory a pokročilé datové struktury, které znáte z moderních objektově orientovaných jazyků, jako je Java a C#. Podpora nového standardu v prohlížečích roste pozvolna, ale vy jej díky polyfillům a transpilerům můžete používat už dnes.


O tom všem nám přijde povyprávět Ondřej Žára, JS vývojář v Seznam.cz a autor knihy JavaScript - programátorské techniky a webové technologie.


Po akci se jako obvykle odebereme do blízké restaurace, kde můžeme pokračovat ve volné diskusi.


Organizuje
Organizátoři

Milan Lempera

Zbyšek Voda

Leoš Přikryl

Patrik Onderka

Alois Holub

Sledujte akci