GAFE ve škole pro začátečníky I.

Google Apps při výuce v ukázkách a prakticky

O akci

Semináře/workshopy nabídnou účastníkům - začátečníkům možnost seznámit se s cloudovými technologiemi určenými pro podporu vzdělávání. Cílovou skupinou jsou zájemci o danou problematiku z řad pracovníků ZŠ. V rámci semináře/workshopu bude možné si vyzkoušet konkrétní aktivity v různých cloudových nástrojích, především pak v komplexním prostředí Google Apps For Education určeném pro podporu výuky, sdílení dat a komunikaci a dále pak v rozličných cloudových aplikacích propojitelných s tímto prostředím.


Pokud byste měli zájem se přidat nebo zúčastnit se podobné akce v termínu dle dohody na jednom z působišť GEG Praha, kontaktujte Daniela Tocháčka (dtochacek@gmail.com)


Organizuje
Organizátoři

Daniel Tocháček