GDG Olomouc: Ok, Google, do a Hackathon

Chytřejší domácnost či kancelář během jednoho víkendu s využitím BigClown, Actions on Google a Firebase.

O akci

Olomoucká komunita vývojářů Google Developer Group pořádá další Hackathon, tentokrát se zaměřením na chytrou domácnost či kancelář. Spojujícím prvkem pro všechny projekty na tomto hackathonu bude konverzační asistent Google Assistant.


Hackathon začne v pátek tematickými přednáškami zaměřenými na technologie, které budou účastníkům v průběhu víkendu k dispozici. Lektoři představí především možnosti použití konverzačních asistentů, hardware komponent (Raspberry Pi, Google Voice Kit, BigClown) a doporučeného softwaru a služeb (Actions on Google, Firebase, Node-RED).


Účastníci hackathonu spojení do 3-5 členných týmů budou mít za úkol využít ve svém projektu konverzačního asistenta a dostupné hardware komponenty pro vývoj praktického řešení domů nebo do kanceláře. Například spojením Raspberry Pi, HW komponentů a Actions on Google SDK usnadní každodenní život členům domácnosti, zaměstnancům v kanceláři nebo jejich majitelům.
Výsledkem dvoudenního snažení týmů budou funkční prototypy, které týmy na závěr víkendu budou prezentovat před odbornou porotou. Kritérii pro hodnocení budou technické provedení, míra invence, použitelnost, důvtip a celkový přínos projektu.


Pořadatelé Hackathonu si kladou za cíl pomocí vzniklých případových studií poukázat na možnosti využití smart technologií v praktickém fungování domova nebo kanceláře a zpřístupnit tyto technologie nadšencům v oboru i široké veřejnosti.


Začátek akce: Pátek 30.11.2018 16.00
Vyhodnocení: Neděle 2.12.2018 15.00
Konec akce: Neděle 2.12.2018 16.00


Startovné na hackathon:
Early bird 100 Kč do 16. listopadu
Regular 300 Kč do středy 28. listopadu
Přihlásit se mohou jednotlivci i týmy.


Registrace, podrobnější harmonogram, seznam mentorů a další informace naleznete na webu http://hackcamp.cz a na https://www.facebook.com/events/247586739448740/


Organizuje
Organizátoři

Lukáš Novák

Radek Holík

Ondřej Čejka

Jiří Vaculík

Pepa Novák

Sledujte akci