Google Apps ve vzdělávání na PedF UK

Seznámení s Google aplikacemi pro vzdělávání formou workshopu.

O akci

Akce pro studenty učitelství nejen z PedF UK, učitele a další zájemce.


Seminář/workshop nabídne účastníkům možnost seznámit se s cloudovými technologiemi určenými pro podporu vzdělávání zejména na základních a středních školách. Cílovou skupinou jsou zájemci o danou problematiku z řad pracovníků škol, IT koordinátorů, učitelů různých aprobací, studentů, ale i širší veřejnosti sledující trendy implementace ICT prostředků do vzdělávání. V rámci semináře/workshopu bude možné si vyzkoušet konkrétní aktivity v různých cloudových nástrojích, především pak v komplexním prostředí Google Apps For Education určeném pro podporu výuky, sdílení dat a komunikaci a dále pak v rozličných cloudových aplikacích propojitelných s tímto prostředím.
Akce se koná v počítačové učebně R 108 s 20 počítačovými stanicemi a přístupem k internetu. V případě zájmu o vyzkoušení si mobilních cloudových aplikací je vhodné, aby účastníci měli s sebou vlastní tablet, notebook nebo smartphone s přístupem k internetu (v prostorách fakulty je případně k dispozici pro registrované uživatele síť EduRoam).
Pro účastníky semináře/workshopu je připraveno občerstvení.


Lektoři: Daniel Tocháček a Jakub Pivec


Pořádá KITTV PedF UK a GEG Praha.
Počet účastníků omezen na 25 (registrace na akci osobně nebo e-mailem "daniel.tochacek@pedf.cuni.cz").


Organizuje
Organizátoři

Daniel Tocháček