Open Google

3. setkání GEG Podřipsko

O akci

Google Weby ve výuce jako žákovské nebo učitelské portfolio. Open Sankoré - open source SW pro tvorbu interaktivních materiálů. Storify - Make the web tell a story (využití ve výuce i mimo ni).


Organizuje
Organizátoři
Sledujte akci