React a reaktivní programování

Představíme si základní zásady a stavební prvky knihovny React, načrtneme si minimální architekturu produkčního projektu a nebude chybět ani několik praktických ukázek unit testů s Reactem. V druhé části přednášky se budeme věnovat projektu RxJS.

O akci

Představíme si základní zásady a stavební prvky knihovny React. Jaké možnosti měli vývojáři k dispozici před Reactem, co předcházelo jeho vzestupu a stručně si odvodíme, proč vznikla alternativa založená na technologii Virtual DOM.
Načrtneme si minimální architekturu produkčního projektu a odvodíme si, v čem jsou výhody přístupu “data down, actions up”.
Zkusíme si odpovědět na otázky:
jaké další knihovny použít?
jak spravovat aplikační stav?
jak řešit side-efekty?
Nebude chybět ani několik praktických ukázek unit testů s Reactem.
V druhé části přednášky se budeme věnovat projektu RxJS, který se stává čím dál víc populárním a osvědčeným řešením pro práci s asynchronními datovými toky.
Na konkrétních příkladech budeme ilustrovat využití jednoduchých postupů na zpracování uživatelských vstupů, síťovou komunikaci (např. přerušení přebytečných XHR požadavků na server) a také realtime komunikaci přes WebSockety.
Přednášet bude Viliam Elischer.


Po akci se jako obvykle odebereme do blízké restaurace, kde můžeme pokračovat ve volné diskusi.


Organizuje
Organizátoři

Milan Lempera

Lukáš Przeczek

Zbyšek Voda

Leoš Přikryl

Patrik Onderka

Alois Holub

Sledujte akci