ZOO Hackaton

ZOO Hackaton

O akci

Rádi bychom Vás pozvali na první ročník libereckého Zoo Hackatonu zaměřeného na pomoc neziskovým organizacím pracujících na záchraně biotopů i jednotlivých ohrožených zvířecích druhů. Jedná se o organizace sdružené v Czech Coalition for Biodiversity Conservation, jejich činnost pomáhá zachraňovat vzácné, či dokonce velmi ohrožené druhy.


Některé problémy se kterými se tyto organizace potýkají, se dají velice efektivně řešit zapomocí softwaru, který vyhodnocuje a vizualizuje nasbíraná data. Součástí toho jsou i další výzvy, kterým je třeba samotný sběr dat. Úkoly, které před námi leží jsou různorodé, a svou povahou složité i triviální.


Organizátoři

Jan Gabriel

Jiří Vraný

Sledujte akci